Effjusikay

- svevende tanker

Det er hovedsakelig tre måter å være glad i sau på.

1) På middagstallerkenen. I gryter eller i steikovnen, altså med andre ord: På matfatet og deretter i munn og mage. Det er nok der de fleste tenker på sau når de skumleser en overskrift om at ulv har tatt sau i utmarka eller fryselagrene er fulle. Eller så tenker de ikke over det.

2) Trygge bak gjerder som holder rovdyra der de skal være: I fri natur. Sau i fjøset er trivelig, eller tuslende rundt på store, inngjerda områder hvor de kan få lov til å være det de er: Tamme dyr i menneskenes tjeneste.

3) På konto.

Sau er tamdyr som forfedrene ikke gadd å løpe etter i skogen, det var mye mer beleilig å ha dem bak gjerder mens de lærte jaktmetoder ved å se på rovdyrene i skogen. Å iaktta en ulveflokk med en størrelse som fungerer slik den er ment, viser et fantastisk samarbeid og strategi. Men etter hvert som flokken av mennesker ble større, måtte også flokken av mat bli større og dermed måtte noe vike for de som krever sin urett. For nå skal ikke tamdyr behandles slik våre forfedre gjorde. Det er noen hundre år siden det. For det kreves at sau hører hjemme i frihet i naturen, hvor forfedrene fjernet dem. Det kreves at rovdyr fjernes fra naturen, hvor forfedrene lærte av dem. Og mens kontoen skulle fylles og magene likeså, glemte vi å være en del av naturen. Vi innbilte oss at vi var øverst i næringskjeden mens vi forflyttet oss lenger og lenger vekk fra den. Vet du hvor stor prosentandel av jordas dyr, som er tamme beitedyr? Vet du hvor liten prosentandel det er igjen på jorda, av ville dyr? Du vil bli skremt!

Og mens antall mennesker øker og antall mat-dyr øker, må den sunne, ville naturen vike for punkt 3) – grådigheten og fulle kontoer. Punkt 2) gjør så godt de kan mens de blir overkjørt av politikerne, som ikke innhenter den kunnskapen, tallene, statistikken og forskningsresultatene de er pliktige til å hente inn for å gjøre jobben sin for oss og Norge.

Flere og flere velger bort uetisk kjøtt. Sauebøndene kan ikke bruke det utslitte uttrykket "Husk hvem som bringer maten til bordet" for de bringer ikke maten til mitt bord. Det gjør grønnsaksbøndene. De virkelige heltene. Og heldigvis - færre spiser sau, for det begynner å gå opp for folk hva som skjer her i landet, men de våkner så alt for sent for rovdyrene – politikerne vil rekke å utrydde rovdyrene før mange nok i punkt 1) har våknet. Vi har store områder hvor ulv, gaupe, bjørn, jerv og kongeørn hører hjemme på lik linje med elg, hjort, rev, rådyr og andre med pels og fjær i skogen. Likevel er det kun ett dyr som det blir tatt hensyn til, når rovviltnemnder og miljødepartement skal forvalte. Det er sauen. Det dyret som forfedrene lukket inne bak gjerder, der det hørte hjemme idet avlen stilte mot kjøtt og ull, og ikke overlevelsesevne.

Det store svinnet i utmarka som ikke skyldes rovdyr, viser mer enn tydelig at det er alt for mange sauer i Norge. Alt for mange. Ble antallet i fjøsene redusert, vil også lidelsene i utmarka bli langt færre. Men da må folk våkne og boikotte det uetiske sauekjøttet.

Så ang. punkt 1) - Er du virkelig så glad i sau?

Tenk over det.

sau

22.06.2016