Effjusikay

- svevende tanker

"Hva skal vi ha til middag, kjære?"

"Trostesteik."

Faktisk: Skal du drepe det og ikke spise det, er det kun drapslysta som får deg til å fyre av og ta liv med glede. Ingenting annet. Og slike gleder ligger i skuffa for mentale lidelser.

Foruten at de tåpelige politikerne våre fremdeles fokuserer på den lille prosenten med svinn som skyldes rovdyr, mens de gir totalt blaffen i det store gapet med svinn og dyreplageri som heter "utmarksbeite," irriterer også bønder seg over at elgen (som det har blitt for mange av fordi det er for få rovdyr) beiter ned skogen deres og bærprodusenter er sinna på småfugl som stjeler frukt. Ting som ikke passer mennesket, må fjernes.

"… Årsaken til at direktoratet foreslår å åpne for jakt på måltrost og svarttrost er at begge disse artene har sterke og stabile bestander, samt at begge artene i dag lovlig felles i betydelig omfang i forbindelse med skade på fruktproduksjon…"

 https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/jakt-og-fangst-av-vilt/forslag-om-jakt-pa-svarttrost-og-maltrost/id2505452/

Det ble skrevet mailer til miljødirektoratet angående jakt på sangfugler, og her er et utdrag av svaret vedkommende fikk:

"… Kort sagt produserer disse artene et overskudd som kan høstes uten at bestandene minsker. Vi erkjenner at de er helt i nedre ende av hva som kan ansees som matnyttig størrelse, men dog store nok til å kunne oppfattes som høstingsverdige av enkelte. Årlig felles et ukjent antall av disse to artene ved skadefelling knyttet til bærproduksjon. Jakt er generelt foretrukket som metode for å forebygge og løse skadeproblematikk (jf rovviltforvaltningen). Vi ser det som riktig å belyse om jakt bør trekkes inn som et av verktøyene i skade avverging og skadeforebygging også i denne sammenhengen. Jegere vil også nytte det som felles til mat i motsetning til hva som gjerne skjer ved skadefelling hvor fuglene som felles lett blir bare avfall…"

Vi har ikke natur lenger i Norge. Vi har skadeproblematikk. All natur som står i veien for menneskelig egoisme og grådighet skal drepes, det som er for smått til å spises regnes som avfall og hvis naturen ikke stjeler nok av det som "tilhører" mennesket, kan man gjemme seg bak begrepet "forvaltning" og kalle det nødvendig å holde bestanden nede. Noen forsøkte å innbilde meg at jakt skulle være innhøsting av overskuddet i naturen, men det er lenge siden DEN ordlyden passa inn i jaktparagrafen uten å være nedsafta i løgn.

Vil vi virkelig bo i et grådig, naturhatende land som dreper alt som synger i busker og uler i skogen? Når sluttet vi å se på de andre jordboerne som levende individer, og begynte å anse dem som skadeproblematikk og avfall? Hvor ble det av spenningen, opplevelsen, sjelefreden man fant i naturen og gleden i å dele øyeblikket med en skogens beboer som tilfeldigvis krysset din vei der og da? Når ble grådighet, frykt og uvitenhet det som bestemte over hva som skulle leve og dø rundt oss? Det hjelper ikke lenger om det er ulv eller bjørn, bever eller måltrost – det eneste jeg ikke finner på lista som virkelig burde blitt bekjempa, er flåtten.

Jeg lurer på hvor lang tid det ville gå, hvis menneskene slutta å blande seg inn i natur og skog, og lot livet leve slik det var ment der ute… Hvor lang tid ville det gå før naturen fiksa dette selv, langt bedre enn den grådige, drapslystne grafserasen homo sapiens så langt har prestert? Bare en blind person med bind for øynene i et mørkt rom midt på natta ved vintersolverv, vil unngå å se hva vi gjør med naturen vår nå. Resten av de som ikke ser det, er naturdumme fornektere.

Signer:

 https://www.causes.com/campaigns/101215-say-no-to-hunting-of-songbirds-in-norway

Rødstrupe

Hentet fra Store Norske Leksikon – jeg fant ikke mer oppdaterte lister:

Jakttider i norge

Gjeldende for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012

Art

Område

Jakttid (fom.–tom.)

     

Skarver

   

Toppskarv

Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke

1. okt.–30. nov.

Storskarv

Hele landet, med unntak nedenfor

1. okt.–30. nov.

Storskarv, ungfugl med hvit buk

Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

1. okt.–30. nov.

     

Andefugler

   

Kortnebbgås

Hele landet, med unntak nedenfor

10. aug.–23. des.

 

I Finnmark er arten fredet

 
 

Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner

21. aug.–23. des.

 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10. sept.–23. des.

Grågås

Hele landet, med unntak nedenfor

10. aug.–23. des.

 

I Finnmark fylke er jakt kun tillatt i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensning: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nord for en rett linje fra Børselv til Olderfjord. Videre nord for E6 fra Olderfjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta og videre langs sjøen til Laukvik. Deretter en rett linje til E6 på Isnestoften. Videre nord for E6 fra Isnestoften til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen.

21. aug.–23. des.

 

Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner

21. aug.–23. des.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10. sept.–23. des.

Kanadagås

Hele landet, med unntak nedenfor

10. aug.–23. des.

 

Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner

21. aug.–23. des.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10. sept.–23. des.

Stripegås

Hele landet, med unntak nedenfor.

10. aug.–23. des.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10. sept.–23. des.

Brunnakke, krikkand og stokkand

Hele landet, med unntak nedenfor

21. aug.–23. des.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10. sept.–23. des.

Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand

Hele landet

10. sept.–23. des.

Svartand

Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker

10. sept.–23. des.

Ærfugl

Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker

1. okt.–30. nov.

Knoppand (moskusand)

Hele landet

21. aug.–23. des.

Mandarinand

Hele landet

21. aug.–23. des.

     

Hønsefugler

   

Jerpe, orrfugl og storfugl

Hele landet

10. sept.–23. des.

Lirype og fjellrype

Hele landet, med unntak nedenfor

10. sept.–28. feb./29. feb.

 

Unntatt: Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke

10. sept.–15. mars

Fasan

Hele landet

1. okt.–15. okt.

     

Vadere og måker

   

Heilo

Hele landet unntatt Rogaland fylke hvor arten er fredet

21. aug.–31. okt.

Enkeltbekkasin

Hele landet

21. aug.–31. okt.

Rugde

Hele landet

10. sept.–23. des.

Fiskemåke, gråmåke og svartbak

Hele landet

21. aug.–28. feb./29. feb.

 

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10. sept.–28. feb./29. feb.

     

Duefugler

   

Ringdue

Hele landet unntatt Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet

21. aug.–23. des.

     

Spurvefugler

   

Gråtrost og rødvingetrost

Hele landet

10. aug.–23. des.

Nøtteskrike

Hele landet unntatt Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet

10. aug.–28. feb./29. feb.

Skjære

Hele landet

10. aug.–28. feb./29. feb.

Kråke

Hele landet

15. juli–31. mars

Ravn

Hele landet, med unntak nedenfor

10. aug.–28. feb./29. feb.

 

Unntatt: Troms og Finnmark fylker

10. aug.–15. mars

     

Haredyr

   

Sørhare og viltlevende kanin

Hele landet

10. sept.–28. feb./29. feb.

Hare

Hele landet, med unntak nedenfor

10. sept.–28. feb./29. feb.

 

Unntatt: Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke

10. sept.–15. mars

     

Gnagere

   

Ekorn

Hele landet

1. nov.–15. mars

Bever

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til beverjakt

1. okt.–30. april

Bisamrotte

Hele landet

1. april–31. mars

Beverrotte

Hele landet

21. aug.–15. mai

     

Rovdyr

   

Rødrev

Hele landet

15. juli–15. april

Røyskatt

Hele landet

21. aug.–15. mars

Mår

Hele landet

1. nov.–15. mars

Grevling

Hele landet

21. aug.–31. jan.

Gaupe

Hele landet

1. feb.–31. mars

Særlige bestemmelser

Jakt er kun tillatt i de områder der rovvilnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.

 

Mårhund

Hele landet

1. april–31. mars

Villmink

Hele landet

1. april–31. mars

     

Hjortevilt og andre klovdyr

   

Hjort

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt

10. sept.–15. nov.

Elg

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til elgjakt

 
 

Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker

25. sept.–31. okt.

 

Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok

1. sept.–30. sept.

 

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker

10. sept.–15. nov.

 

Oppland fylke

25. sept.–31. okt.

 

Unntatt: Lunner kommune

5. okt.–31. okt.

 

Telemark fylke

25. sept.–31. okt.

 

Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamle, Kragerø, samt Drangedal unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen som ligger sør og vest for Bøelva

5. okt.–31. okt.

 

Buskerud fylke

25. sept.–31. okt.

 

Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker

5. okt.–31. okt.

 

Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker

5. okt.–31. okt.

 

Hedmark fylke

25. sept.–31. okt.

 

Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker

5. okt.–31. okt.

 

Vest-Agder fylke

25. sept.–31. okt.

 

Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord

5. okt.–31. okt.

 

Aust-Agder fylke

25. sept.–31. okt.

 

Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland

5. okt.–31. okt.

Rådyr

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt

25. sept.–23. des.

Voksen rådyrbukk

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt

10. aug.–23. des.

Villrein

Hele landet (alle villreinområder)

20. aug.–30. sept.

Dåhjort

Hele landet

25. sept.–23. des.

Muflon

Hele landet

25. sept.–23. des.

Villsvin

Hele landet

1. april–31. mars

28.06.2016