Effjusikay

- svevende tanker

Du bor i Norge. Et land du muligens vet ganske mye om, men her er noen opplysninger som kanskje har gått deg hus forbi.

Du bor i et land hvor myndighetene ikke henter inn nødvendig informasjon i form av tall og forskning, før dyr blir drept i naturen vår.

Du bor i et land der sauenæringa stort sett krever at ørn, ulv, bjørn, jerv og gaupe skal bli utrydda i Norsk natur.
Du bor i et land hvor jervunger blir dratt ut av hiet på våren og skutt, mens jervemor står og hyler ut sin smerte over å miste sine diende unger. Dette skjer gjerne i nasjonalparker - hvor ingen dyr er trygge.
Du bor i et land hvor sterkt utrydningstrua bjørner blir skutt og drept så fort den dukker opp etter vintersøvnen og enda ikke har våknet helt etter dvalen.
Du bor i et land hvor myndighetene tillater at over 120 000 sauer dør en pinefull død i norsk natur fordi bøndene står på kravene om utmarksbeite – en driftsform som ikke krever tilsyn og som dermed også fører til mange uskyldige dyrs lidelse på dyr som er unntatt vanlig dyrevelferdslov.

Du bor i et land hvor myndighetene vil tillate å skyte kongeørn uten at ørna har tatt noen lam, men fordi den kanskje kommer til å gjøre det.
Du bor i et land som bare huser litt over 1 % av Europas rovdyr, og samtidig lar sauenæringa motta over halvparten av den samlende rovdyrerstatningene i Europa.

Du bor i et land hvor staten ikke gidder å kreve at tamdyr blir gjerdet inn, og heller betaler i dyredommer når tamdyrene har blitt tatt av rovdyr, heller enn å la de pengene gå til preventive tiltak eller gjeting med fullt oppsyn av dyrene.

Du bor i et land der de fleste sauebønder tviholder på 1800-tallet og nekter å følge med i tiden for å gjøre dyrene sine trygge.

Du bor i et land hvor gammeldags overtro og frykt for noe de ikke vet noe om, overskygger sunn fornuft og fakta fra både tall og forskning, og hvor de som frykter nekter å lære noe om det de frykter, av frykt for at de skal forandre mening.

Du bor i et land som gir beng i at de deler ut fellingstillatelser på rødlista rovdyr, i samme takt som en kortdealer på et kasino.

Du bor i et land hvor rovdyr blir skutt for å være den de var ment å være, mens ubegrunna hat jubler over at uskyldig liv er tatt. Et land med alt for mange sauer.

Du bor i et land som faktisk er styrt av sauer – samme hvilken vinkel du ser det i.

Er dette et land du er stolt av å bo i?

Natur ego eco

10.07.2016