Effjusikay

- svevende tanker

  • det må ha vært
  • det er helt sikkert
  • det er sannsynligvis
  • jeg tror at
  • det er garantert
  • det er mulig at
  • jeg vedder på at

Noen velkjente fraser brukt i intervjuer i artikler angående rovdyrkonflikten når tamdyr har blitt funnet skadet eller drept i skogen, helst før kadaveret/skaden er undersøkt så ting er bevist. I samme jafset pøses det på med blodige bilder i media fordi blod og gørr selger langt bedre enn en inntørka skinnfell som har dødd på egen hånd flere lysår unna rovdyr. Over 120 000 inntørka kadavere i året gjør seg ikke så bra på bilder, men en blodig sau som gjerne er flådd for undersøkelsen, DET gjør seg bra for salgstall.

Jeg trodde media hadde et ansvar på seg, for å trykke fakta og ikke antagelser, men i rovdyrkonflikten har jeg ofte sett at jeg har trodd feil. Jeg går ut ifra at politikerne også leser aviser...

Ulvar sjøldauvva sau

Bøkene. Krim, barnebøker, erotikk, drama, poesi, Ulvar, alt sammen.

19.07.2016