A beautiful friendship

 

The internet can sometimes be magic. Because of the internet, collaborations are being created that could not have happened without the web, and you get to know wonderful personalities like Sniffer and Tinni, as well as the opportunity to help animals in a special way. The dog Tinni and the fox Sniffer met in a Norwegian forest and they are a perfect example that differences can be erased by real friendship. But are they so unlike as what first meets the eye?

Les mer …

Via bloggen har det dukket opp mange små historier som også går under benevnelsen "minuttnoveller." Etter hvert har det blitt såpass mange at fristelsen til å samle dem i en bok har blitt for stor. Årstall for utgivelse er umulig å sette, da jeg ikke er i nærheten å ha nok til å fylle en hel bok men det skulle ikke forundre meg om den blir illustrert på samme måte som "Menneskets Beste Venner."

 

Her er et lite eksempel, det ferskeste.