Noteheftet Det æ'kke størrelsen det kommer an på ble trykket og utgitt av Norsk Musikforlag og det ble kun med det ene noteheftet, selv om jeg av egen erfaring (og andre små damekors erfaring) VET at det er et behov for nye arrangement for små, trestemte damekor. Med alle de arrangementene jeg har liggende er det nok til både nr. 2 og 3 og 4 ut i det uendelige. Ting må bare klargjøres med Tono først, ang. rettigheter til tekstforfattere og komponister.