Finally!!!! Sniffer & Tinni are ready to conquer Canada! With much shorter texts and a few more pictures, the book will be released through Sterling Publisher in the springtime 2016! The book can of course be ordered from all around the world for the English readers. I will put out updated as soon as there is any date or news of interest 


- - -
Endelig!!!! Snusen & Tinni er klar til å erobre Canada! Med mye kortere tekster og noen flere bilder, vil boken bli utgitt gjennom Sterling Publisher på vårparten 2016! Boken kan selvfølgelig bestilles fra hele verden for de engelske leserne. Jeg vil legge ut oppdateringer så snart det er en dato eller nyheter av interesse.

Snusen og Tinni