Som i fjor, så i år. Snusen & Tinni stiller for NOAH og sier nei til pels!

 

I fjor ble det holdt appell utenfor Stortingen i Oslo, av fotograf Torgeir Berge. I år er det forfatter Berit Helbergs tur. Etter fakkeltoget i Trondheim vil det bli lest fra boka til Snusen & Tinni. Du kan kjøpe boka eller bestille den i alle NOAHs stands uansett hvor i landet du er! I Trondheim kan du få den signert om du er tidlig ute.

Møt opp og gå i fakkeltog! Vis din avsky over en næring som ikke hører hjemme i 2015, en næring som bygger på uvitenhet om rovdyrs behov og dyreplageri.

Dyrevernalliansen

Berit og fakkeltog

Her er Facebooksiden for Trondheims arrangement. Oppstart 17.30 og appeller fra ca 18.15 på Torget.

Her er hovedsiden for NOAHs arrangement i Oslo. Her er det langt flere appeller. Ingen grunn til å ikke møte opp!

Her er Dyrevernalliansens liste over "kjendiser mot pels."