Notehefte med 10 satser for trestemt damekor

Kornoter for små damekor har alltid vært vanskelig å oppdrive. Trestemte damekor er sterkt underprioritert i noteverdenen, derfor begynte jeg å arrangere for Trondheim Damekor mens jeg fremdeles var "bare" sanger, og fortsatte med det etter at jeg overtok som dirigent i år 2000.

For noen år siden fikk jeg utgitt et lite hefte med fem korsatser for trestemte damekor. Heftet ble utgitt hos Norsk Musikkforlag og er i dag å finne om du søker opp www.korsenteret.no og leter opp enten tittelen "Det æ'kke størrelsen det kommer an på" eller produktnummer NMO 12147.

Hefte nr. 2 er også beregnet på små, trestemte damekor, men de sangene som befinner seg i hefte nr. 2 er mine egne komposisjoner. Alle sangene er grundig utprøvd med Trondheim Damekor, som jeg har sunget i siden jeg var 14 år (jeg er nå 49). Et par av sangene finnes også på YouTube. Halvparten i hefte nr. 2 er akapella.

Bestillingsbetingelser er som hos korsenteret, hvor kornoter ikke selges ordinært som enkelteksemplarer. Heftet selges også i sin helhet, ingen enkeltvise noter. Jeg har satt minste antall i bestillingen til 10 eksemplarer. Om ønskelig sender jeg et gratis, sladdet prøveeksemplar pr e-post for gjennomsyn. Leveringstid for bestilte noter er ca 3,5 uke, og ekspedisjonsgebyr kr. 30,- pluss porto kommer i tillegg.

Pris pr hefte kr. 98,-

Ved stor pågang kan det bli forsinkelser i utsendelsen.strrelsen2