Våren 2018 ble jeg kontaktet av en kvinne jeg aldri har møtt. Vi er venner på Facebook og har blitt kjent via felles grupper og interesser. Hun visste at jeg ga ut mine egne bøker og ba om hjelp til noe hun selv hadde forsøkt å skrive, men hun maktet ikke å finne de rette ordene. Jeg er utrolig stolt over at hun viste meg denne tilliten, for hennes historie er rystende. Hennes identitet skal forbli inkognito.

 

Denne kvinnen har hatt en utrolig knalltøff barndom med omsorgssvikt, alt for stort voksenansvar som liten pike og til stadighet runder med juling fra sin mor, hånd i hånd med misbruk innen familien, svikt fra sosionomer, psykologer og stat/kommune generelt og med de problemene i selvbildet dette har gitt henne i det voksne livet. Hun har blottlagt hele livet sitt til meg for å få hjelp, både til å skrive historien (som hun ikke tror noen vil lese fordi hun har fått banket inn i seg at hun ikke er noe) og fordi det - ifølge psykologen hun nå har – vil gjøre henne godt. Jeg har fått innsyn i flere papirer – notater fra sosionomer som var på befaring hjemme hos moren med sine tre barn og fikk også innsyn i alt hun hadde av papirer fra offentligheten, både når det gjelder utredning om moren (som var inne hos Nic Waals institutt i Oslo til tross for voksen alder), hennes egne papirer og annet som kunne være av interesse for å få skrevet biografien. Jeg fikk også tilsendt to lydfiler etter hårreisende behandling hos psykiatere som sto grundig for å hjelpe henne å bli pillemisbruker i voksen alder. Som sagt: Hun blottla sjelen sin til meg for å få hjelp til historien i bokform.

De få leserne som så langt har rukket å lese boken, er rystet. Flere kjenner seg – dessverre – igjen i form av en tøff barndom og syntes det var godt å lese, foruten at en barneskolelærer mente denne boka burde vært pålagt alle barne- og ungdomsarbeidere å lese.

 

"Synnøve" og jeg som forfatter, deler overskuddet av salget, noe som betyr at det ikke blir særlig mye igjen å fordele når bokhandlerne krever 40 % avslag, og enkelte nekter endog å stå for forsendelsen. Vet du om noen som kan være interessert i Løvetann, send dem denne linken og be dem bestille direkte hos meg. Du kan lese om - og bestille din egen Løvetann her.

 

Løvetann